Θάλεια Μπόνη

Diavlos Co-Founder

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης AM 1622

-Δικηγόρος

-Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΥΛΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διεύθυνση Γραφείου : Διγενή Ακρίτα αρ. 13, Ρόδος Τ.Κ. 85100

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2241034453 – 6944677764

Email 1: TBoni@diavlosdiamesolavisi.gr

Email 2: Thalia.Boni@yahoo.gr

Επαγγελματικό προφίλ

1998 Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Εθικού & Καπ/κού Πανεπιστημιού Αθηνών

1998 Ασκούμενη Δικηγόρος 2000 Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

2005 Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

2017 Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (Α/Μ Δ.Σ.Ρ. 523)

2017 Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (Α/Μ. Υ.Δ.Δ.Α.Δ. 1622)

2017 Συντονίστρια Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Ν4469/2017) 2018 Διαχειριστής Αφερεγγυότητας Επαγγελματικά επιτεύγματα

2011 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΛΕΑΔΡ)»

2011 Υποψήφια στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

2014 Γραμματέας του Αθλητικού Σωματίου «ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ»

2014 Υποψήφια δημοτική σύμβουλος στις Δημοτικές & Περιφ. Εκλογές

2014 Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου του «ΛΕΑΔΡ»

2017 Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου του «ΛΕΑΔΡ»

2018 Εισηγήτρια επιστημονικής ημερίδας του Δικ. Συλλόγου Ρόδου με θέμα «Εισαγωγή στο θεσμό της Διαμεσολάβησης»

2018 Ιδρυτικό μέλος της Αστικής μη Κερδοσκοπισής Εταιρείας Διαμεσολάβησης «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Επαγγελματική εμπειρία

Πολυετή μαχόμενη δικηγορία, με εξειδίκευση σε Αστικό, Εμπορικό και Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης.

Ικανότητες διαμεσολάβησης και συντονισμού οικονομικών διαφορών.

Εκπαίδευση

1. Πτυχίο Νομικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (24-9-1998)

2. Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (15-6-2017)

Δεξιότητες

1. Άριστες γνώσεις Η/Υ (Key-Cert IT Basic/word Processing/internet application/spreadsheets/computer Practice & File Management)

2. Γνώσεις Γαλλικών (Gradue en langue et literature Francaises)