Σχολική Διαμεσολάβηση

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών και Μαθητών, Μαθητές Διαμεσολαβητές, Αντιμετώπιση της βίας και των συγκρούσεων στην σχολική κοινότητα