Αμερόληπτη Διαδικασία

Ο διαμεσολαβητής είναι ουδέτερος τρίτος, αμερόληπτος και δεν έχει σύγκρουση συμφερόντων με το ένα ή το άλλο μέρος που έχουν τη διαφορά