Εκούσια Διαδικασία

Τα μέρη που έχουν τη μεταξύ τους διαφορά προσέρχονται και παραμένουν στη διαμεσολάβηση με τη θέλησή τους.