Δέσποινα Ζιώγα

Diavlos Co-Founder

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης ΑΜ 191

Δικηγόρος

-Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΥΛΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διεύθυνση Γραφείου : Πάροδος Αμερικής 40, Ρόδος 85100

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2241020979 , 6945757538

Email 1: dzioga@diavlosdiamesolavisi.gr

Email 2: ziogadespoina@gmail.com

  • Δικηγόρος,  Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου  Ρόδου, LLM Aστικού Δικαίου
  • Διαπιστευμένη Διαμεσολαβητής  από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
  • Συντονιστής Εξωδικαστικού Μηχανισμού

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ                   

Οκτώβριος 2012- έως σήμερα: Υποθέσεις γενικής δικηγορίας στο Δικηγορικό Γραφείο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΖΙΩΓΑΣ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ  Κ. ΖΙΩΓΑ» (αστικό, εμπορικό, τραπεζικό, διοικητικό, ποινικό δίκαιο). ΡΟΔΟΣ.

Σεπτέμβριος 2010- Σεπτ.2012: Συνεργάτης Δικηγόρος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Μούργελας, Δημητρόπουλος, Κωνσταντέλιας, Γαλανός» και τον διακριτικό τίτλο “Jure”. ΑΘΗΝΑ.

Σεπτέμβριος 2008- Αύγ. 2010: Ασκούμενη Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Μούργελας, Δημητρόπουλος, Κωνσταντέλιας, Γαλανός» και τον διακριτικό τίτλο “Jure”. ΑΘΗΝΑ

Τομείς Εξειδίκευσης:    

Κατάρτιση συμβάσεων καταναλωτικής και επιχειρηματικής πίστης, επικαιροποίηση συμβατικών χορηγητικών κειμένων βάσει των κοινοτικών οδηγιών και της εσωτερικής νομοθεσίας (νόμοι, Πράξεις Διοικητή Τραπέζης Ελλάδος κλπ) και νομολογίας, γνωμοδοτήσεις σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης πιστωτικών ιδρυμάτων, συμβάσεις acquiring, κατάρτιση Πλαισίου Συνεργασίας-Γενικών Όρων Συναλλαγών και Καταθετικών Λογαριασμών, χρηματοδοτήσεις μέσω έκδοσης κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σύσταση εταιριών, νομιμοποίηση εταιριών, αναγκαστική εκτέλεση, δίκαιο ηλεκτρονικού εμπορίου, δίκαιο καταναλωτή, ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εμπράγματο δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου, συμβάσεις πληροφορικής, συμβάσεις διαμεσολάβησης, εμπιστευτικότητας, άσκηση ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων θεραπείας, προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων, χειρισμός υποθέσεων αλλοδαπών αιτούντων ασύλου, διαμεσολάβηση ως εξωδικαστική μέθοδος επίλυσης διαφορών

ΣΠΟΥΔΕΣ        

Μάρτιος 2014: Διαπίστευση της ιδιότητας του Διαμεσολαβητή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δεκέμβριος 2013: Κέντρο Διαμεσολαβήσεως Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π) – Toolkit Company, ADR   Training & Consulting: Πτυχίο Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή

Ιανουάριος 2012: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Νομικής: Μεταπτυχιακό Αστικού Δικαίου, Λίαν Καλώς.

Ιούνιος 2008: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τ μήμα Νομικής: Πτυχίο Νομικής,

Ιούνιος 2003:2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Απολυτήριο Λυκείου, ΓΜΟ Απόλυσης Γ΄ Τάξης Άριστα 19 & 6/10

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά: Άριστη Γνώση (Certificate of Proficiency in English, University of Michigan. 2004) και άδεια επάρκειας 2007.

Γαλλικά: Άριστη Γνώση (DALF , Diplome Approfondi de langue Francaise C2, 2005) και άδεια επάρκειας 2007.