Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή

(πηγή : www.diamesolavisi.gov.gr)

O  Διαμεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος μεσολαβητής, με ειδική κατάρτιση, απόφοιτος ΑΕΙ (οικονομολόγος, δικηγόρος, ψυχολόγος, ιατρός, φυσικός, κλπ) διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,ο οποίος βοηθά τα συμβαλλόμενα μέρη στην επίτευξη μιας αμοιβαία ικανοποιητικής συμφωνίας. 

Ο Διαμεσολαβητής δεν εκδίδει απόφασηδεν επιβάλλει λύση.  Το πρακτικό συμφωνίας των μερών έχει ισχύ δικαστικής απόφασης, είναι δεσμευτικό για τα μέρη και αποτελεί εκτελεστό τίτλο εάν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο.

Ο ρόλος του είναι να βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, ώστε να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.