Οι χώροι της DIAVLOS

rest

Αίθουσα Δ1: Κεντρικό Τραπέζι Κοινών Συνεδριάσεων
Διάταξη ορθογώνια – Άτομα 6-8 – 32 τ.μ.
Αίθουσα Δ1: Κεντρική Αίθουσα Κοινών Συνεδριάσεων
A/C
WiFi
Coffe & Cookies
Χρήση Η/Υ
Fax/copy/print
Flipchart
—————–
Αίθουσα Δ1: Καθιστικό
—————–
Είσοδος
—————–
Αίθουσα Δ2: Αίθουσα Ιδιωτικών Συνεδριάσεων
Διάταξη κυκλική – Άτομα 3-4 – 14 τ.μ.
A/C
WiFi
Coffe & Cookies
Χρήση Η/Υ
Fax/copy/print
—————–
Αίθουσα Δ3: Δεύτερη Αίθουσα Ιδιωτικών Συνεδριάσεων
Διάταξη κυκλική – Άτομα 3-4 – 13 τ.μ.
A/C
WiFi
Coffe & Cookies
Χρήση Η/Υ
Fax/copy/print
—————–
Διατίθεται δωρεάν wifi πρόσβαση στο διαδίκτυο
Η/Υ – Εκτύπωση εγγράφων