Οι χώροι της DIAVLOS

Κεντρικό Τραπέζι Κοινών Συνεδριάσεων
Κεντρική Αίθουσα Κοινών Συνεδριάσεων
Πρώτο Καθιστικό
Δεύτερο Καθιστικό
Πρώτη Αίθουσα Ιδιωτικών Συνεδριάσεων
Δεύτερη Αίθουσα Ιδιωτικών Συνεδριάσεων

Διατίθενται δωρεάν wifi πρόσβαση στο διαδίκτυο και πλήρεις υπηρεσίες επαγγελματικής φιλοξενίας