Υπηρεσίες

Επίλυση Εμπορικών Διαφορών

Μεταξύ Επιχειρήσεων, Επιχειρήσεων και Ιδιωτών, Εταίρων-Μετόχων-Στελεχών, Εργοδοτών-Εργαζομένων-Σωματείων.Προσβολή Εμπορικών Σημάτων

Επίλυση Οικογενειακών Διαφορών

Προσωπικες και οικονομικές διαφορές, θέματα διαζυγίων, θέματα επιμέλειας παιδιών, θέματα επικοινωνίας

Σχολική Διαμεσολάβηση

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών και Μαθητών, Μαθητές Διαμεσολαβητές, Αντιμετώπιση της βίας και των συγκρούσεων…

Επίλυση Διασυνοριακών Διαφορών

Περιπτώσεις διαφορών με στοιχεία αλλοδαπότητας που προκύπτουν από σύμβαση, αδικοπραξία, υποθέσεις προσωπικής…

Επίλυση Τραπεζικών Διαφορών

Διαμεσολάβηση για επίλυση ζητημάτων Τραπεζών με οφειλέτες τους και επίτευξη συμφωνιών αποπληρωμής…

Επίλυση Ιατρικών Διαφορών

Διαμεσολάβηση για διαφορές από ιατρική ευθύνη

Η ομάδα της ΔΙΑΥΛΟΣ

Σταμάτιος-Μιχαήλ Παπαποστόλου

Diavlos Co-Founder -Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Υπουργείου Δικαιοσύνης ΑΜ 1491 -Οικονομολόγος - Φοιτητής Νομικής…

Δέσποινα Ζιώγα

Diavlos Co-Founder -Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης ΑΜ 191 -Δικηγόρος -Γραμματέας στο Διοικητικό…

Θάλεια Μπόνη

Diavlos Co-Founder -Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης AM 1622 -Δικηγόρος -Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό…

Διαμεσολάβηση σε Εμπορική Διαφορά

Συνδιαμεσολάβηση σε Οικογενειακή Διαφορά

Διαμεσολάβηση σε Μισθωτική Διαφορά